Regels voor het buiten trainen

  • Max. 2 personen per vak per tijdsblok.
  • Houd minstens 1,5 meter afstand.
  • Een tijdsblok is max. 1 uur.
  • Tijdsblokken van 9.00 – 17.00.
  • (Voorlopig) max. 3x per week reserveren.
  • Reserveren via de website.
  • Als je in vak 1 hebt gereserveerd mag je niet gebruik maken van vak 2 (en vice versa).
  • Probeer zo weinig mogelijk je training te verschuiven en houd rekening met elkaar, iedereen wil graag even trainen.